Project Details


  • Nhu cầu thị trường lớn, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng.
  • Tỷ suất lợi nhuận cao, thu hồi vốn nhanh
  • Vốn cần huy động: liên hệ
  • Phương thức hợp tác: liên hệ

Là thương hiệu Yoga & Dance chuyên nghiệp đầu tiên có mặt tại Tp. Bắc Giang. Đây là một thành phố năng động và đang trên đà chuyển mình mạnh mẽ cùng đất nước. Chính vì vậy mà tuy sự xuất hiện của Shivom Yoga & Dance tại Bắc Giang là chưa lâu nhưng chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của các bạn trẻ và những người yêu thể thao nơi đây. Đặc biệt khi bước chân vào lớp Zumba Dance Fitness của Shivom Yoga & Dance tại cơ sở Bắc Giang thì bạn có thể thấy một cơn bão Zumba rộn ràng chẳng kém một lớp Zumba ở bất cứ thành phố lớn nào.

Từ nhận thức sức khỏe là một tài sản vô giá đối với mỗi người. Trung tâm Shivom Yoga Bắc Giang được thành lập để học viên đến và trải nghiệm những lớp Yoga và Dance từ căn bản đến nâng cao qua đó tạo thêm nơi giao lưu học hỏi tập yoga ở Bắc Giang

CONSULTING SERVICE

We are providing wide range of Consulting Services & World wide happy Clients